Privacy verklaring Leenpartner

Privacybeleid

Leenpartner doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers aan haar websites, onder andere maar niet uitsluitend www.leenpartner.nl, alsmede van gelieerde websites te beschermen. Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze website(s) gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en (beperkt) doorgeven van uw informatie zoals in deze privacyverklaring is beschreven.

Als u een van onze websites bezoekt en/of u inschrijft voor contractwijziging, wordt u gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, adres en contactgegevens en verbruik gegevens.

Wat doen we met uw informatie

De door u verstrekte informatie is nodig om met u in contact te komen en om uw verzoek tot contractwijziging goed te faciliteren. Verder gebruiken en analyseren we de informatie om administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze concepten. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen inzake uw mening over onze diensten, en u zo nu en dan op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze diensten.

De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. Leenpartner maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de wet het ons voorschrijft.

Verwijdering van uw gegevens

U hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen vier weken nadat Leenpartner het verzoek daartoe heeft ontvangen. Dit kan via het contact formulier.

Het beschikbaar stellen van informatie aan derden

Leenpartner zal uw gegevens niet delen met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens de inschrijving of acceptatie of als de wet ons daartoe verplicht. Indien u via Leenpartner een krediet aanvraagt, geeft u dus toestemming om uw gegevens aan met ons samenwerkende kredietverstrekkers te overhandigen.

Wijziging in privacyverklaring

Leenpartner  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleert u daarom regelmatig de privacyverklaring van Leenpartner.

 

Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken omtrent het gebruik van uw gegevens kun u ons altijd meededelen per e-mail of post. Vergeet niet uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Ervaringen met Leenpartner.nl

Jeroen Warrink Financieel Adviseur

“De kredietmodule van Leenpartner.nl is ideaal, ik lever slechts NAW gegevens aan en binnen een dag heeft mijn klant een offerte.”

Anne Annema Eigenaar Autobedrijf

“Zeer blij met de aanvraagmogelijkheid in onze showroom. Onze klanten kunnen direct en anoniem een aanvraag indienen en vervolgens kan ik de status via mijn eigen dashboard volgen.”

Marianne Hoen Keukenverkoper

“Erg blij dat we zijn gaan samenwerken met Leenpartner.nl. Het werkt efficiënt en mijn klanten zijn ook zeer tevreden.”

Wij werken samen met